post title
  • 06 Październik, 2004

Audit zewnętrzny

Certyfikat jest utrzymany! Niezgodności nie stwierdzono!

To efekt auditu nadzoru przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. w Warszawie Dom nadal spełnia wymogi normy międzynarodowej. Usługi świadczone są Mieszkańcom na wysokim poziomie, co potwierdza ważny certyfikat jakości ISO, przyznany 21 października 2003 r.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 2003

Drogie Siostry i Szanowni Państwo!

Zwracam się dziś do wszystkich Pracowników naszego Domu wyrażając uznanie i wdzięczność za Państwa wysiłek, podejmowany każdego dnia, na poszczególnych stanowiskach pracy. Zakończył się audyt zewnętrzny. Za nami również zostaje wizyta, zainicjowana przez środowisko lekarskie z terenu naszego Powiatu. Odwiedzające nas osoby wyrażały pozytywną opinię o poziomie podejmowanych przez nas działań.

Kształtowanie przyjaznego wizerunku naszego Domu było i jest dla nas bardzo ważne. Wielokrotnie podkreślamy, że nasz Dom ma i będzie miał taką opinię, jaką sami sobie wystawimy poprzez nasze zaangażowanie i jakość świadczonej pracy. Dziś jest to chlubny obrazek, którego nie możemy utracić. Nie wolno też nam się zatrzymywać, ale ciągle pielęgnować ten skarb - naszą pracę - nasz Dom. Ten sukces jest efektem pracy wszystkich - całej naszej wspólnoty, za co dziś składam, Personelowi Zakonnemu i Świeckiemu, serdeczne słowa podziękowania. Cieszymy się owocami naszej pracy, tak wysoko ocenionej przez Audytora Zewnętrznego z PCBC S.A., który w jednym z dokumentów przesłanych do naszego Domu napisał:

"Wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, personelu medycznego, dobra znajomość psychologii ludzi starszych i schorowanych, duże doświadczenie zawodowe gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Serdeczność, uśmiech... wyrozumiałość i cierpliwość oto cechy, które charakteryzują wszystkich pracowników."

To wielkie osiągnięcie całego Personelu, ale też i zobowiązanie, aby dołożyć wszelkich starań, by tego dorobku nigdy nie zaprzepaścić. Życzymy dziś sobie wzajemnie, abyśmy umieli doskonalić swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, pomnażając dobro wokół siebie w służbie naszym Mieszkańcom.

Szczęść Boże!

Tekst listu skierowanego przez Siostrę Dyrektor do Personelu Domu.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 2004

Nasza praca to codzienna służba naszemu Mieszkańcowi

System ISO pomógł nam, tak zorganizować Dom, aby jego funkcjonowanie było bardziej klarowne, a poszczególne działania wyraźnie przypisane poszczególnym pracownikom, za których prawidłowość odpowiadają.

Wdrożenie systemu ISO, to w potocznym rozumieniu wielkie sprzątanie organizacji. Funkcjonowanie systemu, to utrzymanie porządku w organizacji.

System zwiększył efektywność podejmowania przez nas działań i zaktywizował pracowników. Posiadamy Księgę Jakości Domu, jako ogólny przewodnik po całej organizacji Domu Pomocy, która może być udostępniana nie tylko klientom zewnętrznym, ale stanowić też ważny dokument dla przyszłych Dyrektorów gwarantując ciągłość usług na tym samym poziomie. Aktualne działania nasze skupiają się na ustawicznym doskonaleniu Domu w oparciu o system ISO. Działania te służą rozwojowi Domu, są fundamentem, na którym wyrastają kolejne, wynikające z wymogów prawa w odniesieniu do świadczonych przez nas usług, dziś już na rynku europejskim. Wdrożony system jest dobrą wizytówką, znaną we wszystkich krajach europejskich, co z pewnością daje renomę i wiarygodność. Jest też niekończącym się procesem zmian, który się "nie zestarzeje", bo w naszej organizacji jest "żywy" - znany, stosowany, doskonalony i właściwie nadzorowany!

Nasze działania są powtarzalne i gwarantują dobrą jakość za każdym razem, gdyż opierają się na określonych procesach i przyjętych standardach postępowania, które przede wszystkim służą Mieszkańcom.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • Wrzesień, 2003

Komentarz Auditora Wiodącego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie (wrzesień 2003)

Mocne strony systemu zarządzania jakością Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu:

- wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, personelu medycznego, dobra znajomość psychologii ludzi starszych i schorowanych, duże doświadczenie zawodowe gwarantują wysoką jakość świadczonych usług,

- serdeczność, uśmiech, wyrozumiałość i cierpliwość oto cechy, które charakteryzują wszystkich pracowników,

- bardzo dobre warunki bytowe, czystość, porządek, ład, przestrzeganie regulaminu wewnętrznego,

- stosunkowo dobre wyposażenie i bardzo dobre warunki bytowe,

- dobrze wyposażone gabinety lekarskie i rehabilitacyjne,

- dobrze prowadzone zabiegi rehabilitacyjne, angażowanie mieszkańców do wykonywania różnych prac lub zajęć (malowanie, tworzenie różnych wyrobów z prostych materiałów) tworzą dobre warunki do spędzania jesieni życia w przyjemnej i pożytecznej atmosferze,

- tworzenie dobrych warunków do wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy wśród pacjentów Domu Pomocy Społecznej,

- dobrze prowadzona dokumentacja systemu zarządzania jakością,

- stworzenie odpowiednich procedur i instrukcji postępowania dostosowanych do specyfiki Domu Pomocy Społecznej.

mgr inż. Jan Daszewski

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009