post title
  • 06 Grudzień, 2007

Nasze atuty

W opinii auditora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie S.A. Ryszarda Komorowskiego atutami DPS RM w Wieleniu są:

- zaangażowanie i wsparcie Kierownictwa DPS w codziennych zadaniach związanych z realizacją i doskonaleniem działań systemowych,

- dobra organizacja pracy,

- stosowana orientacja na mieszkańca od momentu przyjęcia,

- ustawiczna poprawa warunków zamieszkania i infrastruktury,

- wzorowy ład i porządek DPS.

Raport z auditu odnowienia Warszawa 16.11.2006

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • Drogie Siostry ...

Drogie Siostry, Szanowni Państwo!

Każdego dnia, na nowo podejmujemy swoje zadania służąc jak najlepiej człowiekowi w potrzebie. Realizujemy tę misję w przekonaniu, że każdy człowiek ma prawo do godziwego życia w warunkach dających Mu poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i serdeczności. Wydaje się, że to takie proste, ale każdy dzień pokazuje nam jak trudne to wyzwanie.

Wymaga ono od nas ustawicznej gotowości do niesienia pomocy, niezwykłej cierpliwości, pogody ducha, optymizmu, życzliwości dla drugich, zwykłych chęci i właściwego zachowania w każdej chwili, a także umiejętności zwalczania własnych niedoskonałości i samokontroli. Aby spełniać jak najlepiej swoje posłanie wybraliśmy jakość. Jakość nie jest naszym celem, ale sposobem na to, aby wyznaczone cele w służbie innym – osiągnąć. Jakość to nasza codzienność – rzetelność, uczciwa praca i nie marnowanie danego nam czasu. Pozostaje za nami trzeci audit zewnętrzny. Niezgodności po raz kolejny nie stwierdzono. To wysiłek i sukces wszystkich zatrudnionych w naszym Domu.

Za to zaangażowanie dziękuję dziś serdecznie wszystkim Siostrom, dzielnie kontynuującym ideę naszego Założyciela i dzieło Swych Poprzedniczek, które tu w Wieleniu zakorzeniły się ponad 70 lat temu. Słowa podziękowania kieruję również do pracowników świeckich, którzy z personelem zakonnym nie ustają w służbie potrzebującemu, choremu i cierpiącemu.

Przed nami kolejne zadania, których jakość zdecyduje czy za rok o tej porze uzyskamy zewnętrzne, niezależne potwierdzenie w postaci przedłużenia ważności certyfikatów ISO i IQ NET na kolejne 3 lata. Oto dla nas zadanie, aby utrzymać poziom świadczonych usług na wymaganym poziomie, z których będą zadowoleni zarówno nasi Mieszkańcy jak i Ich Rodziny. Stąd też musimy pomnażać nasze doświadczenia, ciągle na nowo wykorzystując i doskonaląc swoje zawodowe talenty. W imieniu najwyższego kierownictwa dziękujemy Siostrom i Państwu za dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie zdrowia, wytrwałości i satysfakcji i jak najwięcej uśmiechów naszych Mieszkańców.

Szczęść Boże!

Tekst listu skierowanego przez Siostrę Dyrektor do Personelu Domu z okazji zakończenia auditu zewnętrznego.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 06 Grudzień, 2007

Ciągłe doskonalimy swoje otoczenie i siebie

Już minęły cztery lata odkąd nasze działania w duchu normy ISO zostały potwierdzone certyfikatami systemu zarządzania jakością i IQNet. Od roku posiadamy wznowione certyfikaty ważne na kolejny okres do 22.11.2009 roku. Praca w oparciu o międzynarodową normę to codzienne wspinanie się po lepsze rozwiązania, to ciągły rozwój. System jakości jest jak schody, które prowadzą coraz wyżej i wyżej, które trzeba systematycznie pokonywać.

Zadania stojące przed nami są na miarę każdego z nas. Przeciwności istnieją zawsze, ale i udogodnienia również, zatem mamy przewagę nad nimi. Wszystko po to, aby Mieszkańcy czuli się w naszym Domu bezpieczni, potrzebni i kochani, ich Rodziny były spokojne o los swoich najbliższych, a my, abyśmy umieli cieszyć się ze wspólnych dokonań i efektów pracy zespołowej.

Kierujemy się przekonaniem, że człowiek najpełniej afirmuje siebie - dając siebie. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, a serce... to przede wszystkim sumienie. Słowa Jana Pawła II -..ostatecznie.... celem pracy: jakiejkolwiek pracy spełnionej przez człowieka - pozostaje zawsze sam człowiek" - jest dla nas codziennym zadaniem. Polityka jakości oparta o przesłanie Arb. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego- Założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, określona przez Dyrekcje naszego Domu pozostaje również w harmonii z tymi słowami.

Audit zewnętrzny-nadzoru, który miał miejsce w listopadzie 2007 roku, kolejny raz wykazał, że w działaniach całego personelu nie znajduje niezgodności, a Dom funkcjonuje na wysokim poziomie spełniając wymagania określone w międzynarodowej normie ISO.

Osiągnięte sukcesy nie usypiają naszej czujności, ale są zobowiązaniem do świadczenia dobrych usług w każdej chwili i każdego dnia na nowo. Jakość to nie dar, ale mozolna praca. To zadanie zaś wymaga od nas przede wszystkim samodyscypliny i samokontroli, a to jest najtrudniejsze, bo wiemy, że jakość pracowników decyduje o jakości usług i odwrotnie - doskonaląc swoje otoczenie, doskonalimy siebie.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 09 Listopad, 2004

Jubileusz PCBC S.A. w Warszawie, a dla nas brązowy medal okolicznościowy

Uczestniczyliśmy w konferencji "Jakość przez różnorodność" zorganizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Konferencja odbyła się 9 listopada 2004 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki.Nasz Dom reprezentowały: S. Dyrektor, S. Przełożona oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości. Spotkanie miało szczególny charakter, gdyż połączone było z obchodami 10 - lecia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji i 45 - lecia istnienia Biura Jakości Wyrobów.

Podczas konferencji wystąpili między innymi Prezes PCBC S.A. - dr inż. Wojciech Henrykowski, Prezes IQNet - dr Fabio Roversi, przedstawiciele ROCKWOOL Polska, ODRA S.A., Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Umbrella.

Podczas uroczystości, DPS.RM został wyróżniony brązowym medalem pamiątkowym. Brązowe medale obok srebrnych, zostały przyznane osobom indywidualnym i organizacjom zaangażowanym w proces wdrażania systemów zarządzania, stałe doskonalenie oraz w propagowanie tej idei i jej realizację.

Wśród wyróżnionych srebrnym i brązowym medalem jest między innymi Dom Jana Pawła II Watykan. Z okazji jubileuszy został opublikowany list otwarty Prezesa PCBC S.A.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009