post title
  • 08 Listopad, 2012

Polski Dzień Jakości

Siostra Dyrektor Ewa Pollus, otrzymała zaproszenie na uroczystą konferencję z okazji Polskiego Dnia Jakości organizowaną 8.11.2012 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości.

"Key Factor-Quality - Jakość-Kluczowy czynnik"- to tegoroczne hasło organizowanych spotkań. Podczas konferencji w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik, nasz Dom reprezentować będzie Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 19 Lipiec, 2011

Jakość jest nieograniczona

Prowadzimy opiekę długoterminową i ciągle podnosimy jej jakość w codziennej dbałości o jak najlepsze samopoczucie i relacje z Mieszkańcami niesamodzielnymi. Kto chce, szuka sposobów… stąd też nasze uczestnictwo w programie SENI – System Edukacji Nowoczesnych Instytucji, który naszemu personelowi stworzył kolejną okazję zarówno do podnoszenia kompetencji zawodowych, jak i do doskonalenia umiejętności interpersonalnych. W trzech etapach, ponad 50% kadry bezpośrednio świadczącej usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym przede wszystkim kierujący oddziałami, zostało objęte różnorodnymi szkoleniami na temat opieki, pielęgnacji i budowania dobrych wzajemnych relacji. Te nowe doświadczenia pozwalają na dalsze ubogacanie siebie i naszego otoczenia. Nasza aktywność w programie została uhonorowana przyznanym certyfikatem – System Edukacji Nowoczesnych Instytucji, Toruń 2011.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 21 Listopad, 2011

Kolejny raz równamy w górę

To już dziewiąty audit zewnętrzny w DPS.RM w Wieleniu realizowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. -Warszawa. Tegoroczny dwudniowy audit 23-24. listopada będzie przeprowadzony przez mgr inż. Ryszarda Komorowskiego auditora wiodącego PCBC S.A. Od 2003 r. posługujemy się certyfikatami ISO i IQNet, które są niezależnymi potwierdzeniami świadczonych przez nas standaryzowanych usług. Ustawicznie się rozwijamy i doskonalimy wiedząc, że ,, lecisz wyżej - widzisz więcej, idziesz dalej”. Z tej perspektywy stwierdzamy jednocześnie, że jeszcze wiele przed nami, bo jakość jest nieograniczona.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 21 Grudzień, 2009

Zgodnie z decyzją Siostry Dyrektor dokonano przejścia na nową normę

„Najwyższe kierownictwo podjęło i planuje wiele inicjatyw prowadzących do rozwoju Domu... Stwierdza się, że Dom... skutecznie utrzymuje i doskonali zintegrowany system zarządzania jakością, co umożliwia postawienie wniosku o przyznanie certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009..” - stwierdza auditor wiodący PCBC S.A. w Warszawie Ryszard Komorowski w raporcie z auditu odnowienia, który odbył się w DPS RM 18-20 listopada 2009r. Przygotowanie DPS RM w Wieleniu do tego auditu wymagało dobrego przywództwa, zaangażowania całego personelu i podjęcia skutecznych działań doskonalących, zgodnych z prawem oraz oczekiwaniami Mieszkańców, jak również ich Rodzin.

„Jakość stanowi różnicę”- to nie tylko propagowane tegoroczne hasło w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości, z którym się identyfikujemy, ale i nasza codzienna praktyka.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009