• 11 Lutego 2019

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”

  To hasło, pod którym 27 już raz cieszyliśmy się Światowym Dniem Chorego - świętem ustanowionym przez naszego umiłowanego Papieża - Świętego Jana Pawła II.
  Centralne obchody tego niezwykłego dnia obchodzone były w tym roku w Kalkucie - mieście Matki Teresy, która całe swoje życie, wszystko co miała, poświęciła chorym i której postać w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego przypomina Papież Franciszek mówiąc: że to właśnie ona "uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych"
  Każdego roku z tej właśnie okazji, w wielu kościołach odprawiane są uroczyste liturgie połączone z udzieleniem Sakramentu Chorych. Również w naszej kaplicy - jak od wielu lat, tak i w tegorocznym, szczególnym dla naszych Mieszkańców dniu, odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Hieronim Stypa z Wronek oraz Ojciec Włodzimierz Trendowicz - również z Wronek i Ksiądz Kapelan Andrzej Wojciechowski.
  Nasi Mieszkańcy wzięli czynny udział w liturgii: czytali Słowo Boże oraz złożyli dary ołtarza: światło, owoce, kwiaty, chleb i wino. Wszystkim obecnym Kapłani udzielili Sakramentu Chorych, natomiast po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i udzielone zostało Błogosławieństwo Lourdzkie.
  Na zakończenie uroczystości Ojcowie Franciszkanie odwiedzili wszystkie oddziały udzielając chorym, którzy z racji stanu zdrowia nie mogli przybyć do kaplicy Błogosławieństwa Lourdzkiego.

Zobacz galerię zdjęć

S. Ewa Woźnica
  • 10 Lutego 2019

Spotkanie dla Sióstr oddanych posłudze medycznej i pielęgniarskiej

 Każdy, kto codziennie styka się z cierpieniem spowodowanym chorobą czy niesprawnością, mimo, iż czasem bardzo duże posiada w tej kwestii doświadczenie, wciąż na nowo pragnie uzupełniać swoją wiedzę. Wiedzę dążącą do doskonalenia opieki nie tylko ściśle medycznej, ale również dotyczącą sfery duchowej i tak zwyczajnie: umiejętności samego przebywania wśród osób powierzonych naszej opiece, a dotkniętych różnymi dolegliwościami.
 Taki właśnie cel spełnić miało spotkanie, które odbyło się w dniach od 08 - 10 lutego w Domu Prowincjalnym w Poznaniu, podczas którego mogliśmy wysłuchać wykładów min. Doktora Nauk Medycznych Pani Haliny Bogusz, Doktora Nauk Medycznych Pana Błażeja Szuflaka i Doktor Romualdy Kosmatki.
 Bardzo dużo już ukazało się publikacji na tematy związane z chorobami, z lecznictwem, ale naukowcy ciągle pracują nad tym, aby ze strony medycznej wykorzystać wszystkie możliwości w ulżeniu cierpieniom fizycznym.
 Niezmiernie jednak ważną, a raczej chyba najważniejszą sprawą, jest duchowa strona - indywidualna, jak indywidualną istotą jest każdy człowiek.
 Jednym z najważniejszych „podręczników” dotyczących wyżej wspomnianych kwestii jest „Nowa karta pracowników służby zdrowia”
 Głównym celem karty uznawanej za testament zmarłego w lipcu 2016 roku Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia - Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, jest przypomnienie znaczenia moralnego, etycznego, duchowego elementu natury ludzkiej, która znika w obliczu rozmywania się zasad społecznych i relatywizacji sumień.
 Służba życiu - tak nazywana jest działalność pracowników służby zdrowia, którzy są miłosiernymi samarytaninami z przypowieści - jest „formą świadectwa chrześcijańskiego”, a „Ich zawód każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu” bowiem nie wystarczy „biegłość naukowa i zawodowa” ale potrzeba „osobowego uczestnictwa w konkretnych sytuacjach poszczególnego pacjenta”
 Stąd też koniecznością jest kształtowanie pracowników służby zdrowia w dziedzinie moralności i etyki.
 Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest tak często w ostatnim czasie rozważana możliwość decydowania o swoim życiu. Otóż z całą bezwzględnością stwierdzić należy, iż „Człowiek nie jest panem swojego życia, ale otrzymuje je, aby nim użytkował: nie jest właścicielem, ale administratorem, ponieważ sam Bóg jest Panem życia”
 „Śmierć należy do życia, jako jego ostatnia faza” - stąd do naszych obowiązków należy zapewnienie chorym prawa do umierania w spokoju, z zachowaniem godności ludzkiej i chrześcijańskiej.

 Bardzo ciekawym i z pewnością wielce pouczającym punktem szkolenia było spotkanie z wspomnianą wyżej Panią Haliną Bogusz, która poprzez swoją książkę pt. „Hospicjum - drzewo życia” przybliżyła nam historię poznańskiego hospicyjnego drzewa życia, jego powstanie i pierwsze 18 lat rozwoju.
 Przywrócenie życia umierającym - małego skrawka życia, który im pozostał - czy to nie jest właśnie zadanie hospicjum ? Potem także przywrócenia życia ich rodzinom - nowego, zmienionego życia osieroconego przez śmierć, ale też życia w dniach umierania ich najbliższych. Hospicjum to życie przywracające życia. Jego symbolem jest drzewo - wyrosłe na żyznej glebie z maleńkiego nasienia; rośnie kwitnąc i owocując, aby stać się drzewem twardym, dającym cień i schronienie i zachowującym w sobie ożywcze soki, które pozwalają mu ciągle na nowo odradzać się i ciągle na nowo przynosić owoc. Czy hospicjum jest drzewem życia ? Trafiło przecież na podatną glebę społecznej gotowości i chęci działania i ukorzenione zostało w tradycjach opieki nad chorymi i umierającymi. Wyrosło i wydało wielorakie, dobre owoce, a w jego cieniu znalazł wytchnienie niejeden wędrowiec, kierujący się ku swej ostatniej drodze. Drzewo to dało również zasiew dla innych. Teraz zdrętwiał już jego giętki pień, ale żyje nadal, aby przywracać życie tym, którzy zdają się go już nie mieć.

 Pragnąc jednak wszystko powyższe wykonywać z pełną odpowiedzialnością, jak również zadowoleniem z własnego postępowania i umieć sobie radzić w trudnych sytuacjach - w zgodzie ze sobą i innymi, należy zgodnie z wykładem Pani Doktor Romualdy Kosmatki przede wszystkim:
 - przypatrzyć się sobie uważnie
 - mówić o emocjach, nie blokować się, nie udawać, że nic się nie dzieje
 - uprawiać sport i oddychać
 - nie podchodzić do życia zbyt poważnie
 - pamiętać, że błąd, to nie katastrofa
 - radzić sobie ze stresem poprzez przejęcie kontroli nad interpretacją wydarzeń
 i nadawanie im pozytywnego wymiaru
 - znalezienie sensu w sytuacji, gdy życie postawi nas przed trudnym doświadczeniem
  choroby czy utraty bliskiej osoby, w indywidualny sposób: poprzez wiarę, religię, filozofię,
  czy niesienie pomocy innym, znajdującym się w podobnym położeniu
 - popełniać błędy i uczyć się, ponieważ błędy pomogą zorientować się we własnych mocnych i słabych stronach
 - zrobienie sobie autocoachingu.
 Osobiście uważam, iż wszystkie wykłady na tym szkoleniu były - mimo wielu już lat pracy wśród chorych - dobrą, owocną lekcją i utwierdziły mnie w przekonaniu, że ciągle na nowo musimy odkrywać potrzeby ludzi chorych, ale też codziennie wypracowywać nowe, lepsze metody ulżenia ich cierpieniom.

 S. Ewa Pollus
 Dyrektor ZDPS RM.

S. Ewa Pollus
  • 27 Stycznia 2019

1% na rzecz Stowarzyszenia

  Jan Paweł II powiedział kiedyś:

„Czujesz się osamotniony.
  Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”


  Powołując do działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego, którego wielką troską byli ludzie starsi, pragniemy zaprosić naszych Seniorów do częstych spotkań, do wzajemnych odwiedzin…
  Myśląc o zapobieganiu wykluczenia osób starszych z środowiska, w którym dotąd egzystowali, organizujemy spotkania w naszej świetlicy, ale również zbudowaliśmy „Siłownię pod Chmurką”
  Miejsce to jest nie tylko miejscem, w którym można poprawiać swoją kondycję, ale również tak zwyczajnie - spotykać się, rozmawiać, dzielić smutkami, a także radościami.
  Nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje z Mieszkańcami ZDPS, ale także z klubem seniora „W kwiecie wieku”, którego członkami są wieleńscy seniorzy.
  Pragniemy ciągle udoskonalać warunki, w jakich razem możemy przebywać, dlatego ośmielamy się Państwu przedstawić nasz numer KRS, albowiem nasze stowarzyszenie zostało uprawnione do pobierania 1% z rocznego podatku każdego z nas.
  Jeżeli będzie taka wola Państwa, prosimy o wzięcie pod uwagę przekazania swojego 1%, na dofinansowanie naszych inicjatyw na rzecz miejscowych Seniorów.

  S. Ewa Pollus

S. Ewa Pollus
  • 16 Stycznia 2019

Zabawa noworoczna

  Styczeń to również karnawał - to czas dobrej zabawy, tańca, muzyki i ucztowania. Każdego roku nasi Mieszkańcy - tradycyjnie już - z wielką radością biorą udział w Zabawie Noworocznej i zawsze jest to dla nich wielkie przeżycie. Odbyła się ona w głównej świetlicy Domu 16 stycznia.
  Pięknie udekorowana sala,  wesoła, skoczna muzyka i wspaniałe humory - wszystko to sprawiło, że na parkiecie wciąż wirowały rozbawione pary.
  Taniec to również duża porcja ruchu, więc Dyrekcja Domu zaserwowała wszystkim uczestnikom balu przepyszny, słodki poczęstunek oraz orzeźwiające napoje.
  Czas w przyjaznym towarzystwie niezwykle szybko minął. Cudowna atmosfera sprawiła, że na wszystkich twarzach gościł radosny uśmiech, a wspomnienia pięknych chwil, długo jeszcze będą w pamięci tych, którzy razem ten rozpoczynający się rok witali.

Zobacz galerię zdjęć

Iwona zagozdon - Szmyt
  • 8 Stycznia 2019

Koncert Danuty Mizgalskiej

"Pogodę w życie nieś
  Bo to, co w sercach nam trwa
  To, co naprawdę ma sens
  To śmiech i łza . . ."


  Jakże pięknym dniem stał się wtorek, 8 stycznia ...
  A wszystko to za sprawą naszego przemiłego gościa - Pani Danuty Mizgalskiej, która pięknym swoim śpiewem rozświetliła ten jakże pochmurny od rana dzień. Pani Danuta, której kariera piosenkarska rozwija się od początku lat siedemdziesiątych, przyjechała do nas z Poznania, w którym się urodziła i w którym dotąd mieszka. W kaplicy Domu zebrali się licznie: Siostry, Mieszkańcy i Pracownicy oraz duża grupa członków zaprzyjaźnionego z nami klubu seniora "W kwiecie wieku". W serdecznych słowach powitała piosenkarkę Siostra Dyrektor Ewa Pollus. Artystka swoim przepięknym śpiewem sprawiła nam ogromną radość, ale popłynęły też łzy wzruszenia. Piosenki sprzed wielu lat - czasem dawno nie słyszane - wywołały wiele wspomnień. Wspólnie śpiewaliśmy dobrze wszystkim znane kolędy, bo przecież Święta Bożego Narodzenia były tak niedawno, a w naszych sercach ciągle jeszcze trwają. Wraz z Siostrą Dyrektor i Siostrą Przełożoną, które również w naszym imieniu pożegnały Panią Danutę - dziękujemy. Dziękujemy za te piękne, wspólne chwile, za ciepłe, serdeczne słowa, ale przede wszystkim za wspaniały śpiew. Jesteśmy niesłychanie wdzięczni żywiąc jednocześnie nadzieję, że spotkanie to nie było spotkaniem ostatnim, że wspólnie jeszcze niejednokrotnie zaśpiewamy:

"Tu jest twoje miejsce,
  Tu masz swój ciasny, ale własny kąt,
  Tu jest twoje miejsce,
  Tu jest twój dom . . ."

Zobacz galerię zdjęć

S. Małgorzata Gryczan
  • 11 Lutego 2019

Światowy Dzień Chorego

 Jan Paweł II w jedenastą rocznicę zamachu na swoje życie, ustanowił specjalny dzień poświęcony chorym. Ustanowił go między innymi po to, aby uwrażliwić wszelkie instytucje służące chorym na „konieczność dowartościowania cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej”
 Pragnę zatem wszystkim, którzy powierzeni są naszej opiece, złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Matka Boża z Lourdes, której święto w tym samym dniu wspominamy, wszystkich Was drodzy Mieszkańcy, zawsze otaczała swoją nieustającą, Matczyną troską.
 My zaś, którzy każdego dnia towarzyszymy Wam w Waszych cierpieniach, obyśmy zawsze wcielali w życie słowa Papieża Franciszka: „Gesty wielkodusznego daru, jak te miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji”

 Szczęść Boże
 S. Ewa Pollus - Dyrektor ZDPS RM.

S. Ewa Pollus
  • 3 Lutego 2019

Inauguracja Kaplicy Codziennej Adoracji

  Jan Paweł II powiedział kiedyś:

„Jezus, nasz Pan, godny jest najgłębszego uwielbienia.
  On czeka...”


  Od 3 lutego On czeka na nas w Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele wieleńskim. To właśnie ta szczególna niedziela, ta szczególna data, od której możemy trwać ciągle na modlitwie i adorować Go w pięknej kaplicy.
  Długo na ten moment wszyscy czekali i wreszcie podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, nasza kaplica została uroczyście otwarta i poświęcona.
  W tym wydarzeniu my również wzięłyśmy udział i wraz ze zgromadzonymi przy ołtarzu Kapłanami, władzami miasta oraz obecnymi w kościele parafianami, dziękowałyśmy Bogu za ten dar.
  Pani Elżbieta Rybarczyk - Burmistrz Wielenia powitała Księdza Arcybiskupa słowami: „Spotykamy się w tej świątyni, która na przestrzeni wieków była świadkiem wielu doniosłych uroczystości, gdzie w jej murach tysiące wiernych znajdowało duchowy pokój i ukojenie, a także czerpało siły do budowania własnej tożsamości”, a dzisiaj „dorobek ten na co dzień pielęgnują i pomnażają nasi Duszpasterze oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi współtworząc dzieła służące tej społeczności”
  Ksiądz Arcybiskup wygłosił homilię, podczas której zachęcał do różnych sposobów wielbienia Boga . . .

  Dziękujemy Dobremu Bogu za wszystko, czego dostąpiliśmy w tym dniu i za to, że możemy powtórzyć za Świętym Janem Pawłem II:
„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca”
  I trwać - trwać przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa każdego dnia i każdej chwili i nieustannie czuć Jego bijące dla nas serce.

Zobacz galerię zdjęć

S. Ewa Pollus
  • 27 Stycznia 2019

Noworoczny koncert kolęd

 27 stycznia br. o godzinie 15, odbył się w naszej kaplicy koncert kolęd w wykonaniu Chóru Harmonia, działającego przy parafii Św. Rocha. Koncert został zorganizowany przez Siostrę Barbarę Borowiak - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego. To dzięki Niej mogliśmy poprzez piękny śpiew nacieszyć się kończącą się już atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. W kolędowaniu brali udział nasi Mieszkańcy, Siostry, Seniorzy z klubu seniora ”W kwiecie wieku”, Mieszkańcy miasta Wielenia i nasi Pracownicy. Wspólny śpiew jednoczy, zatem mogliśmy raz jeszcze, głęboko przeżywać treści związane z Bożym Narodzeniem.

Zobacz galerię zdjęć

A. Ziglewska
  • 21 Stycznia 2019

Zabawa karnawałowa

 21 stycznia, to każdego roku data szczególna - Dzień Babci. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Siostry Łucji, na parterze Oddziału Wojciechówka odbyła się - między innymi z tej okazji - zabawa karnawałowa. O godzinie 13:00, uśmiechnięte i chętne do zabawy Mieszkanki spotkały się w jadalni, której karnawałowy nastrój podkreśliły samodzielnie wykonane ozdoby oraz słodki poczęstunek. Do tańca zachęcała wesoła muzyka.
 Mieszkanki pozostałych pięter ochoczo dołączyły do radośnie roztańczonych koleżanek i personelu. Dobre nastroje i wszechobecny dobry humor zainspirował uczestniczki zabawy do wcielenia się w różnobarwne postacie ze świata bajek i baśni. Po miło spędzonym czasie zmęczone, ale uśmiechnięte Babcie, oraz pozostałe Panie, nucąc wesołe melodie, rozeszły się do swoich pokoi.

Zobacz galerię zdjęć

Joanna Czerwińska
  • 8 Stycznia 2019

Koncert Danuty Mizgalskiej

„ MUZYKA TO DUSZA WSZECHŚWIATA
 SKRZYDŁA UMYSŁU, LOT WYOBRAŹNI
 I WSZELKIE ŻYCIE”

Platon

 8 stycznia 2019 roku to dzień, w którym Mieszkańcom naszego Domu w sercach zagrała muzyka. Dzięki uprzejmości Siostry Przełożonej w godzinach przedpołudniowych, w Kaplicy Domu odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znanej poznańskiej artystki i piosenkarki - Pani Danuty Mizgalskiej.
 Siostra Dyrektor powitała licznie przybyłych do Kaplicy Mieszkańców, personel oraz zaprzyjaźnionych członków klubu seniora w Wieleniu.
 Podczas występu panowała radosna atmosfera, a zgromadzeni z ochotą włączali się w śpiewanie kolęd, co pozwoliło podtrzymać nastrój minionych Świąt Bożego Narodzenia.
 Repertuar artystki przeniósł wszystkich w świat wspomnień i refleksji, wywołując łzy wzruszenia, a jednocześnie radość ze wspólnego biesiadowania.
 Spotkanie napełniło wszystkich zgromadzonych pozytywną energią, a zadowoleni z pięknie spędzonego czasu Mieszkańcy, podziękowali Pani Danucie owacjami na stojąco.
 Serdecznie dziękujemy Siostrze Przełożonej za zorganizowanie tak miłego przedpołudnia, które mimo pochmurnej aury za oknem sprawiło, że w duszach Mieszkańców i gości zaświeciło słońce.

Zobacz galerię zdjęć

Joanna Czerwińska wraz z Samorządem Domu
  • 4 Stycznia 2019

Spotkanie noworoczne

  Pod hasłem "Sukcesem każdego z nas jest pokonywanie samego siebie" odbyło się 4 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej spotkanie noworoczne z lokalnymi liderami.
 Wśród gości był Pan senator Mieczysław Augustyn oraz posłowie na Sejm: Pani Maria Janyska, Pan Zbigniew Ajchler i Pan Krzysztof Paszyk.
 Odpowiadając na zaproszenie Pani Elżbiety Rybarczyk - Burmistrza Wielenia, wraz z Siostrą Dyrektor Ewą Pollus wzięłyśmy udział w spotkaniu, które było podsumowaniem roku 2018 i uhonorowaniem raz jeszcze laureatów wszystkich otrzymanych w minionym roku nagród.
 Nasz Dom, w czerwcu 2018 roku, podczas III Targów Produktu Lokalnego, otrzymał Nagrodę Burmistrza Wielenia dla Przedsiębiorcy Roku, kategoria -„EKSTRA”, w związku z czym znaleźliśmy się wśród Liderów, którzy stanowią siłę wieleńskiego samorządu.
 Spotkanie zakończyły występy artystyczne : Szkoły Tańca z Wałcza Astra Luna, zespołu Dixi Band, skrzypaczki – Pani Liliany Obst oraz Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

 S. Barbara Borowiak
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego

S. Barbara Borowiak