• 4 Kwietnia 2019

Zebranie Samorządu Mieszkańców

  04.04.2019 r. w naszym Zespole Domów, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Samorządu Mieszkańców. W zebraniu, które rozpoczęła Pani Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego i przedstawiła porządek spotkania, wzięli udział przedstawiciele Mieszkańców wszystkich czterech typów domu, przedstawiciele Samorządu oraz pracownicy socjalni i terapeuci zajęciowi.
  W pierwszej części spotkania, Pani Justyna Łukaszewska zastępca Przewodniczącej Samorządu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2018
  Wobec faktu, że z funkcji Przewodniczącej Rady zrezygnowała Pani Teresa Tarczyńska przystąpiono do wyboru nowego kandydata na to stanowisko. Przeważającą liczbę głosów zdobyła Pani Barbara Stelmaszewska, która odtąd pełnić będzie tę funkcję.
  Szeregi Rady Samorządu Mieszkańców zasiliła również Pani Małgorzata Susfał, zastępując Mieszkankę, która opuściła naszą placówkę w związku z usamodzielnieniem się. Jako członek rady będzie ona reprezentowała Dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
  Nowa Rada Samorządu została przez Mieszkańców powitana gorącymi brawami, a jej członkowie zobowiązali się do czynnego działania i godnego reprezentowania społeczności naszego Domu.

Iwona Zagozdon - Szmyt
 • 28 Marca 2019

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauki, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi - tego czasu nie można zmarnować.

  W naszym Domu również przeżyliśmy piękne chwile rekolekcji, bowiem od niedzieli mogliśmy codziennie być bliżej Ukrzyżowanego, wielbić Go i prosić o tak potrzebne wszystkim łaski. Za sprawą Ojca Stanisława, który przybył do nas aż z Krymu, na nowo zagłębialiśmy się w Mękę naszego Pana. Rekolekcje zakończyła uroczysta Msza Święta, w której wszyscy braliśmy pobożny udział i podczas której nasza Współmieszkanka Małgosia, podziękowała Ojcu Stanisławowi za słowa do nas kierowane, życząc mu dalszych owocnych spotkań z wszystkimi, którzy jak my, pragną duchowo uczestniczyć w Krzyżowej Drodze naszego Zbawiciela.

S. Małgorzata Gryczan
 • 11 Marca 2019

Spotkanie z Senatorem RP - Panem Mieczysławem Augustynem

  Naszym głównym celem jest niesienie pomocy bliźniemu - każdemu, kto z różnych względów jej potrzebuje. Staramy się wciąż udoskonalać metody i formy naszej pracy, ale również wymieniać doświadczenia, które w przeszłości sprawdziły się w domach pomocy społecznej. Z tego też względu, 11 marca odwiedził nas Pan Senator Mieczysław Augustyn. Z racji sprawowanych niegdyś funkcji współpracował z naszym Domem i Siostrami, niezwykle sobie ceniąc i bardzo dobrze tę współpracę wspominając. Czas płynie nieubłaganie i wkrótce już osoby z powojennego wyżu demograficznego osiągną wiek, kiedy to wszelakie dolegliwości zaczną przysparzać kłopotów. Za tym kryją się oczekujące nas różnorodne uciążliwości związane z możliwością zapewnienia tym osobom w mniejszym lub większym stopniu, opieki. (Już teraz wielki problem stanowi na przykład brak personelu, a szczególnie pielęgniarek.) Wszystko to wymagać będzie ogromnego zaangażowania i wielu środków, o które już teraz należy zabiegać, ale też przewidywać ogromną ilość różnego rodzaju problemów, a jednocześnie myśleć o sposobach ich rozwiązania.
  Spotkanie, przesycone troską o przyszłość wspomnianych działań, o zadania, jakie czekają nas i naszych następców, upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że współpraca na tej niwie będzie kontynuowana i będzie owocnym działaniem na rzecz potrzebujących.

S. Ewa Pollus
 • 27 Lutego 2019

Zabawa karnawałowa

„Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.”
  Antoine de Saint-Exupery

  Od samego rana wśród naszych Mieszkańców niezwykłe poruszenie - przygotowują się do radosnego wydarzenia, jakim jest kolejna w tym roku zabawa karnawałowa. Zabawa, a raczej Bal Przebierańców, kończący bardzo w tym roku długi karnawał.
  Gorączkowe przygotowania do balu: kompletowanie strojów czy makijaże Pań trwały niemal do obiadu, a o godzinie 13,30 rozpoczęło się . . .
  Główna Świetlica zapełniła się po brzegi, a wśród naszych Domowników znaleźli się - w ramach współpracy - zaproszeni goście z sąsiedniego domu pomocy społecznej.
  W gronie przebierańców można było spotkać warzywa: np. marchew, osiągnięcia techniki w postaci telefonu komórkowego, jak i przedstawicieli różnych zawodów - tu królował kierownik budowy. Nasi mili goście, którzy przybyli do nas wraz ze swoim opiekunem, również przygotowali uzupełniające ich stroje, karnawałowe akcenty.
  Radość przebywania z sobą, tańce - parkiet wciąż był zajęty - posilanie się słodyczami i owocami przy wspólnym stole, to jest coś, co łączy ludzi, co daje motywację do optymistycznego spoglądania w przyszłość. Każdy uczestnik balu otrzymał drobny upominek, a upominki niezmiennie sprawiają wiele radości obdarowanym.
  Wszyscy zadowoleni, roześmiani i tak zwyczajnie szczęśliwi, choć niewątpliwie nieco zmęczeni, udali się wieczorem do swoich domów i pewnie wrażenia nie pozwoliły niektórym zbyt szybko zasnąć.
  Nadchodzi jednak czas Wielkiego Postu i chociaż wg Świętej Hildegardy: „Muzyka tworzona przez ludzi jest środkiem do odzyskania początkowej radości i piękna raju.”, wsłuchamy się wkrótce w muzykę wyciszoną, podporządkowaną pokutnemu charakterowi tego okresu.
  Dobremu Bogu zaś, dziękujmy za wszystkie wspólne, dobre i radosne chwile.

Zobacz galerię zdjęć

S. Barbara Borowiak
 • 11 Lutego 2019

Światowy Dzień Chorego

 Jan Paweł II w jedenastą rocznicę zamachu na swoje życie, ustanowił specjalny dzień poświęcony chorym. Ustanowił go między innymi po to, aby uwrażliwić wszelkie instytucje służące chorym na „konieczność dowartościowania cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej”
 Pragnę zatem wszystkim, którzy powierzeni są naszej opiece, złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Matka Boża z Lourdes, której święto w tym samym dniu wspominamy, wszystkich Was drodzy Mieszkańcy, zawsze otaczała swoją nieustającą, Matczyną troską.
 My zaś, którzy każdego dnia towarzyszymy Wam w Waszych cierpieniach, obyśmy zawsze wcielali w życie słowa Papieża Franciszka: „Gesty wielkodusznego daru, jak te miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji”

 Szczęść Boże
 S. Ewa Pollus - Dyrektor ZDPS RM.

S. Ewa Pollus
 • 3 Lutego 2019

Poświęcenie Kaplicy Adoracji

  Jan Paweł II powiedział kiedyś:

„Jezus, nasz Pan, godny jest najgłębszego uwielbienia.
  On czeka...”


  Od 3 lutego On czeka na nas w Kaplicy Adoracji w kościele wieleńskim. To właśnie ta szczególna niedziela, ta szczególna data, od której możemy trwać ciągle na modlitwie i adorować Go w pięknej kaplicy.
  Długo na ten moment wszyscy czekali i wreszcie podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, nasza kaplica została uroczyście otwarta i poświęcona.
  W tym wydarzeniu my również wzięłyśmy udział i wraz ze zgromadzonymi przy ołtarzu Kapłanami, władzami miasta oraz obecnymi w kościele parafianami, dziękowałyśmy Bogu za ten dar.
  Pani Elżbieta Rybarczyk - Burmistrz Wielenia powitała Księdza Arcybiskupa słowami: „Spotykamy się w tej świątyni, która na przestrzeni wieków była świadkiem wielu doniosłych uroczystości, gdzie w jej murach tysiące wiernych znajdowało duchowy pokój i ukojenie, a także czerpało siły do budowania własnej tożsamości”, a dzisiaj „dorobek ten na co dzień pielęgnują i pomnażają nasi Duszpasterze oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi współtworząc dzieła służące tej społeczności”
  Ksiądz Arcybiskup wygłosił homilię, podczas której zachęcał do różnych sposobów wielbienia Boga . . .

  Dziękujemy Dobremu Bogu za wszystko, czego dostąpiliśmy w tym dniu i za to, że możemy powtórzyć za Świętym Janem Pawłem II:
„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca”
  I trwać - trwać przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa każdego dnia i każdej chwili i nieustannie czuć Jego bijące dla nas serce.

Zobacz galerię zdjęć

S. Ewa Pollus
 • 27 Stycznia 2019

Noworoczny koncert kolęd

 27 stycznia br. o godzinie 15, odbył się w naszej kaplicy koncert kolęd w wykonaniu Chóru Harmonia, działającego przy parafii Św. Rocha. Koncert został zorganizowany przez Siostrę Barbarę Borowiak - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego. To dzięki Niej mogliśmy poprzez piękny śpiew nacieszyć się kończącą się już atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. W kolędowaniu brali udział nasi Mieszkańcy, Siostry, Seniorzy z klubu seniora ”W kwiecie wieku”, Mieszkańcy miasta Wielenia i nasi Pracownicy. Wspólny śpiew jednoczy, zatem mogliśmy raz jeszcze, głęboko przeżywać treści związane z Bożym Narodzeniem.

Zobacz galerię zdjęć

A. Ziglewska
 • 21 Stycznia 2019

Zabawa karnawałowa

 21 stycznia, to każdego roku data szczególna - Dzień Babci. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Siostry Łucji, na parterze Oddziału Wojciechówka odbyła się - między innymi z tej okazji - zabawa karnawałowa. O godzinie 13:00, uśmiechnięte i chętne do zabawy Mieszkanki spotkały się w jadalni, której karnawałowy nastrój podkreśliły samodzielnie wykonane ozdoby oraz słodki poczęstunek. Do tańca zachęcała wesoła muzyka.
 Mieszkanki pozostałych pięter ochoczo dołączyły do radośnie roztańczonych koleżanek i personelu. Dobre nastroje i wszechobecny dobry humor zainspirował uczestniczki zabawy do wcielenia się w różnobarwne postacie ze świata bajek i baśni. Po miło spędzonym czasie zmęczone, ale uśmiechnięte Babcie, oraz pozostałe Panie, nucąc wesołe melodie, rozeszły się do swoich pokoi.

Zobacz galerię zdjęć

Joanna Czerwińska
 • 8 Stycznia 2019

Koncert Danuty Mizgalskiej

„ MUZYKA TO DUSZA WSZECHŚWIATA
 SKRZYDŁA UMYSŁU, LOT WYOBRAŹNI
 I WSZELKIE ŻYCIE”

Platon

 8 stycznia 2019 roku to dzień, w którym Mieszkańcom naszego Domu w sercach zagrała muzyka. Dzięki uprzejmości Siostry Przełożonej w godzinach przedpołudniowych, w Kaplicy Domu odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znanej poznańskiej artystki i piosenkarki - Pani Danuty Mizgalskiej.
 Siostra Dyrektor powitała licznie przybyłych do Kaplicy Mieszkańców, personel oraz zaprzyjaźnionych członków klubu seniora w Wieleniu.
 Podczas występu panowała radosna atmosfera, a zgromadzeni z ochotą włączali się w śpiewanie kolęd, co pozwoliło podtrzymać nastrój minionych Świąt Bożego Narodzenia.
 Repertuar artystki przeniósł wszystkich w świat wspomnień i refleksji, wywołując łzy wzruszenia, a jednocześnie radość ze wspólnego biesiadowania.
 Spotkanie napełniło wszystkich zgromadzonych pozytywną energią, a zadowoleni z pięknie spędzonego czasu Mieszkańcy, podziękowali Pani Danucie owacjami na stojąco.
 Serdecznie dziękujemy Siostrze Przełożonej za zorganizowanie tak miłego przedpołudnia, które mimo pochmurnej aury za oknem sprawiło, że w duszach Mieszkańców i gości zaświeciło słońce.

Zobacz galerię zdjęć

Joanna Czerwińska wraz z Samorządem Domu
 • 4 Stycznia 2019

Spotkanie noworoczne

  Pod hasłem "Sukcesem każdego z nas jest pokonywanie samego siebie" odbyło się 4 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej spotkanie noworoczne z lokalnymi liderami.
 Wśród gości był Pan senator Mieczysław Augustyn oraz posłowie na Sejm: Pani Maria Janyska, Pan Zbigniew Ajchler i Pan Krzysztof Paszyk.
 Odpowiadając na zaproszenie Pani Elżbiety Rybarczyk - Burmistrza Wielenia, wraz z Siostrą Dyrektor Ewą Pollus wzięłyśmy udział w spotkaniu, które było podsumowaniem roku 2018 i uhonorowaniem raz jeszcze laureatów wszystkich otrzymanych w minionym roku nagród.
 Nasz Dom, w czerwcu 2018 roku, podczas III Targów Produktu Lokalnego, otrzymał Nagrodę Burmistrza Wielenia dla Przedsiębiorcy Roku, kategoria -„EKSTRA”, w związku z czym znaleźliśmy się wśród Liderów, którzy stanowią siłę wieleńskiego samorządu.
 Spotkanie zakończyły występy artystyczne : Szkoły Tańca z Wałcza Astra Luna, zespołu Dixi Band, skrzypaczki – Pani Liliany Obst oraz Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

 S. Barbara Borowiak
 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego

S. Barbara Borowiak
 • 16 Kwietnia 2019

Miłość i miłosierdzie

  16 kwietnia, Mieszkańcy Domu wraz z opiekunami wybrali się do kina, aby obejrzeć film fabularny pt: ”Miłość i miłosierdzie”
  Film ten, to dokument mówiący o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ogłoszonej Świętą przez Papieża Jana Pawła II. Przedstawia on wiele faktów, dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia - kultu znanego na całym świecie. Jednak to Siostra Faustyna dostąpiła tej ogromnej łaski i naprawdę widziała Jezusa, który pragnął przypominać ludziom o Nieskończonym Miłosierdziu Boga. Żyjemy w trudnych czasach, kiedy Boże Przykazania spychane są na ostatni plan . . .
  Dwie godziny spędzone przed ekranem na tak wymownym filmie uświadomiły nam, że w życiu należy kierować się miłością i darzyć wszystkich miłosierdziem, aby samemu tego miłosierdzia dostępować każdego dnia.
  W czasie Wielkiego Tygodnia, film przypominający o tym, byśmy nie oceniali innych, to przepiękny dar umacniający nas w wierze, że Bóg kocha wszystkich i jest Nieskończenie Dobry.

Wioletta Nowak
 • 28 Marca 2019

Wielkanocne ozdoby


  Wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego, znana już była w starożytności. Rzymski lekarz Galen, w swoich rozprawach pisał, że „zajęcie jest najlepszym naturalnym lekarzem i podstawą szczęścia człowieka”.
  Mieszkańcy naszego Domu oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego, podczas swoich spotkań i pod czujnym okiem terapeutek zajęciowych, również z wielkim zaangażowaniem wykonują różne, bardzo piękne dzieła. Najczęściej są to rzeczy związane z czasem ich wykonywania - na przykład ozdoby świąteczne, ale również wiele innych, w zależności od inwencji wykonawców.
  Przedmioty wykonane na zajęciach terapeutycznych, można podziwiać w naszej galerii zdjęciowej, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Zobacz galerię zdjęć

S. Ewa Pollus
 • 22 Marca 2019

Festiwal Poezji mówionej i śpiewanej

  Kolejny raz, liczna grupa naszych Mieszkańców miała zaszczyt uczestniczyć w niezwykle wartościowym spotkaniu kulturalnym, które odbyło się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu.
  XXII już Festiwal Poezji mówionej i śpiewanej odbył się 22.03.2019. Wydarzenie zgromadziło młodzież z okolicznych szkół podstawowych i średnich a na widowni zebrały się chyba wszystkie pokolenia: począwszy od małych, kilkuletnich dzieci, które miejmy nadzieję zakochały się w poezji i już za kilka lat pozwolą nam usłyszeć słowa narodowych pisarzy
  i piosenkarzy w ich wykonaniu, przez wieleńską młodzież, która podziwia piękne występy swoich rówieśników, jak i seniorów podziwiających odwagę, siłę i wrażliwość młodszych pokoleń w ukazywaniu piękna, szczerości i mądrości zapisanej lata temu przez wieszczy i w każdym czasie brzmiącej inaczej - prawdy.
  Spotkanie to sprawiło, że nasi Mieszkańcy mogli doznać głębszych chwil przemyśleń, poczuć dobro, odnaleźć w sobie i bliźnim jeszcze więcej szlachetności i wrażliwości. Na chwilę przenieśliśmy się w świat pięknych słów i dźwięków które tak naprawdę na co dzień są dookoła nas, jednak w biegu dnia codziennego coraz mniej zdajemy sobie z tego sprawę. A czego więcej pragnąć w tym pięknym czasie Wielkiego Postu, który jest dla nas coroczną okazją do pracy nad samym sobą ?
  Wierzymy że słowa Marka Grechuty, które tak głęboko wryły się w nasze serca na zawsze w nich pozostaną i pozwolą nam stać się jeszcze lepszymi ludźmi- bo na tym zależy nam najbardziej:


„Bo wolność- to wśród mądrych ludzi żyć,
widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność - to wśród życia gór i chmur
poprzez każdy bór i mur znać przejście…

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew,
które pną się w słońce, każda w swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech,
którzy wolność swą zdobyli na obronę-

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości,
spokoju, szczęścia, zdrowia i godności.
Wolność to diament do oszlifowania
a zabłyśnie blaskiem nie do opisania…

A wolność, to królestwo dobrych słów,
mądrych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi..

Wolność,
ją wymyślił dla nas Bóg.
Aby człowiek wreszcie mógł
w Niebie się zbudzić”

Martyna Marczak

 • 5 Marca 2019

Wielki Post


„Odwieczna prawda znana od pradziada
  Z prochu jesteśmy, w proch się obracamy
  Tę starą prawdę popiół przypomina
  Gdy przed kapłanem głowy pochylamy”


  Józef Jeżowski

  Skończył się karnawał. Pogasły już światła balowych sal, zamilkły dźwięki muzyki i nadszedł ten szczególny w naszym życiu czas - czas wyciszenia, czas refleksji, czas potrzebny do ponownego zastanowienia się nad sobą …
  I czas, który poprzez mękę i śmierć naszego Pana przygotowuje nas do radosnego Zmartwychwstania.
  Spróbujmy zatem kolejny raz przystanąć, zadumać się może, dokonać pewnych podsumowań i kochać. Tak zwyczajnie kochać Boga i człowieka.
  Na progu Wielkiego Postu życzę tego wszystkim Wam, moi kochani i sobie. Sobie również.

  Szczęść Boże

  S. Ewa Pollus

S. Ewa Pollus

 • 11 Lutego 2019

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”

  To hasło, pod którym 27 już raz cieszyliśmy się Światowym Dniem Chorego - świętem ustanowionym przez naszego umiłowanego Papieża - Świętego Jana Pawła II.
  Centralne obchody tego niezwykłego dnia obchodzone były w tym roku w Kalkucie - mieście Matki Teresy, która całe swoje życie, wszystko co miała, poświęciła chorym i której postać w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego przypomina Papież Franciszek mówiąc: że to właśnie ona "uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych"
  Każdego roku z tej właśnie okazji, w wielu kościołach odprawiane są uroczyste liturgie połączone z udzieleniem Sakramentu Chorych. Również w naszej kaplicy - jak od wielu lat, tak i w tegorocznym, szczególnym dla naszych Mieszkańców dniu, odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Hieronim Stypa z Wronek oraz Ojciec Włodzimierz Trendowicz - również z Wronek i Ksiądz Kapelan Andrzej Wojciechowski.
  Nasi Mieszkańcy wzięli czynny udział w liturgii: czytali Słowo Boże oraz złożyli dary ołtarza: światło, owoce, kwiaty, chleb i wino. Wszystkim obecnym Kapłani udzielili Sakramentu Chorych, natomiast po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i udzielone zostało Błogosławieństwo Lourdzkie.
  Na zakończenie uroczystości Ojcowie Franciszkanie odwiedzili wszystkie oddziały udzielając chorym, którzy z racji stanu zdrowia nie mogli przybyć do kaplicy Błogosławieństwa Lourdzkiego.

Zobacz galerię zdjęć

S. Ewa Woźnica
 • 10 Lutego 2019

Spotkanie dla Sióstr oddanych posłudze medycznej i pielęgniarskiej

 Każdy, kto codziennie styka się z cierpieniem spowodowanym chorobą czy niesprawnością, mimo, iż czasem bardzo duże posiada w tej kwestii doświadczenie, wciąż na nowo pragnie uzupełniać swoją wiedzę. Wiedzę dążącą do doskonalenia opieki nie tylko ściśle medycznej, ale również dotyczącą sfery duchowej i tak zwyczajnie: umiejętności samego przebywania wśród osób powierzonych naszej opiece, a dotkniętych różnymi dolegliwościami.
 Taki właśnie cel spełnić miało spotkanie, które odbyło się w dniach od 08 - 10 lutego w Domu Prowincjalnym w Poznaniu, podczas którego mogliśmy wysłuchać wykładów min. Doktora Nauk Medycznych Pani Haliny Bogusz, Doktora Nauk Medycznych Pana Błażeja Szuflaka i Doktor Romualdy Kosmatki.
 Bardzo dużo już ukazało się publikacji na tematy związane z chorobami, z lecznictwem, ale naukowcy ciągle pracują nad tym, aby ze strony medycznej wykorzystać wszystkie możliwości w ulżeniu cierpieniom fizycznym.
 Niezmiernie jednak ważną, a raczej chyba najważniejszą sprawą, jest duchowa strona - indywidualna, jak indywidualną istotą jest każdy człowiek.
 Jednym z najważniejszych „podręczników” dotyczących wyżej wspomnianych kwestii jest „Nowa karta pracowników służby zdrowia”
 Głównym celem karty uznawanej za testament zmarłego w lipcu 2016 roku Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia - Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, jest przypomnienie znaczenia moralnego, etycznego, duchowego elementu natury ludzkiej, która znika w obliczu rozmywania się zasad społecznych i relatywizacji sumień.
 Służba życiu - tak nazywana jest działalność pracowników służby zdrowia, którzy są miłosiernymi samarytaninami z przypowieści - jest „formą świadectwa chrześcijańskiego”, a „Ich zawód każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu” bowiem nie wystarczy „biegłość naukowa i zawodowa” ale potrzeba „osobowego uczestnictwa w konkretnych sytuacjach poszczególnego pacjenta”
 Stąd też koniecznością jest kształtowanie pracowników służby zdrowia w dziedzinie moralności i etyki.
 Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest tak często w ostatnim czasie rozważana możliwość decydowania o swoim życiu. Otóż z całą bezwzględnością stwierdzić należy, iż „Człowiek nie jest panem swojego życia, ale otrzymuje je, aby nim użytkował: nie jest właścicielem, ale administratorem, ponieważ sam Bóg jest Panem życia”
 „Śmierć należy do życia, jako jego ostatnia faza” - stąd do naszych obowiązków należy zapewnienie chorym prawa do umierania w spokoju, z zachowaniem godności ludzkiej i chrześcijańskiej.

 Bardzo ciekawym i z pewnością wielce pouczającym punktem szkolenia było spotkanie z wspomnianą wyżej Panią Haliną Bogusz, która poprzez swoją książkę pt. „Hospicjum - drzewo życia” przybliżyła nam historię poznańskiego hospicyjnego drzewa życia, jego powstanie i pierwsze 18 lat rozwoju.
 Przywrócenie życia umierającym - małego skrawka życia, który im pozostał - czy to nie jest właśnie zadanie hospicjum ? Potem także przywrócenia życia ich rodzinom - nowego, zmienionego życia osieroconego przez śmierć, ale też życia w dniach umierania ich najbliższych. Hospicjum to życie przywracające życia. Jego symbolem jest drzewo - wyrosłe na żyznej glebie z maleńkiego nasienia; rośnie kwitnąc i owocując, aby stać się drzewem twardym, dającym cień i schronienie i zachowującym w sobie ożywcze soki, które pozwalają mu ciągle na nowo odradzać się i ciągle na nowo przynosić owoc. Czy hospicjum jest drzewem życia ? Trafiło przecież na podatną glebę społecznej gotowości i chęci działania i ukorzenione zostało w tradycjach opieki nad chorymi i umierającymi. Wyrosło i wydało wielorakie, dobre owoce, a w jego cieniu znalazł wytchnienie niejeden wędrowiec, kierujący się ku swej ostatniej drodze. Drzewo to dało również zasiew dla innych. Teraz zdrętwiał już jego giętki pień, ale żyje nadal, aby przywracać życie tym, którzy zdają się go już nie mieć.

 Pragnąc jednak wszystko powyższe wykonywać z pełną odpowiedzialnością, jak również zadowoleniem z własnego postępowania i umieć sobie radzić w trudnych sytuacjach - w zgodzie ze sobą i innymi, należy zgodnie z wykładem Pani Doktor Romualdy Kosmatki przede wszystkim:
 - przypatrzyć się sobie uważnie
 - mówić o emocjach, nie blokować się, nie udawać, że nic się nie dzieje
 - uprawiać sport i oddychać
 - nie podchodzić do życia zbyt poważnie
 - pamiętać, że błąd, to nie katastrofa
 - radzić sobie ze stresem poprzez przejęcie kontroli nad interpretacją wydarzeń
 i nadawanie im pozytywnego wymiaru
 - znalezienie sensu w sytuacji, gdy życie postawi nas przed trudnym doświadczeniem
  choroby czy utraty bliskiej osoby, w indywidualny sposób: poprzez wiarę, religię, filozofię,
  czy niesienie pomocy innym, znajdującym się w podobnym położeniu
 - popełniać błędy i uczyć się, ponieważ błędy pomogą zorientować się we własnych mocnych i słabych stronach
 - zrobienie sobie autocoachingu.
 Osobiście uważam, iż wszystkie wykłady na tym szkoleniu były - mimo wielu już lat pracy wśród chorych - dobrą, owocną lekcją i utwierdziły mnie w przekonaniu, że ciągle na nowo musimy odkrywać potrzeby ludzi chorych, ale też codziennie wypracowywać nowe, lepsze metody ulżenia ich cierpieniom.

 S. Ewa Pollus
 Dyrektor ZDPS RM.

S. Ewa Pollus
 • 27 Stycznia 2019

1% na rzecz Stowarzyszenia

  Jan Paweł II powiedział kiedyś:

„Czujesz się osamotniony.
  Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”


  Powołując do działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego, którego wielką troską byli ludzie starsi, pragniemy zaprosić naszych Seniorów do częstych spotkań, do wzajemnych odwiedzin…
  Myśląc o zapobieganiu wykluczenia osób starszych z środowiska, w którym dotąd egzystowali, organizujemy spotkania w naszej świetlicy, ale również zbudowaliśmy „Siłownię pod Chmurką”
  Miejsce to jest nie tylko miejscem, w którym można poprawiać swoją kondycję, ale również tak zwyczajnie - spotykać się, rozmawiać, dzielić smutkami, a także radościami.
  Nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje z Mieszkańcami ZDPS, ale także z klubem seniora „W kwiecie wieku”, którego członkami są wieleńscy seniorzy.
  Pragniemy ciągle udoskonalać warunki, w jakich razem możemy przebywać, dlatego ośmielamy się Państwu przedstawić nasz numer KRS, albowiem nasze stowarzyszenie zostało uprawnione do pobierania 1% z rocznego podatku każdego z nas.
  Jeżeli będzie taka wola Państwa, prosimy o wzięcie pod uwagę przekazania swojego 1%, na dofinansowanie naszych inicjatyw na rzecz miejscowych Seniorów.

  S. Ewa Pollus

S. Ewa Pollus
 • 16 Stycznia 2019

Zabawa noworoczna

  Styczeń to również karnawał - to czas dobrej zabawy, tańca, muzyki i ucztowania. Każdego roku nasi Mieszkańcy - tradycyjnie już - z wielką radością biorą udział w Zabawie Noworocznej i zawsze jest to dla nich wielkie przeżycie. Odbyła się ona w głównej świetlicy Domu 16 stycznia.
  Pięknie udekorowana sala,  wesoła, skoczna muzyka i wspaniałe humory - wszystko to sprawiło, że na parkiecie wciąż wirowały rozbawione pary.
  Taniec to również duża porcja ruchu, więc Dyrekcja Domu zaserwowała wszystkim uczestnikom balu przepyszny, słodki poczęstunek oraz orzeźwiające napoje.
  Czas w przyjaznym towarzystwie niezwykle szybko minął. Cudowna atmosfera sprawiła, że na wszystkich twarzach gościł radosny uśmiech, a wspomnienia pięknych chwil, długo jeszcze będą w pamięci tych, którzy razem ten rozpoczynający się rok witali.

Zobacz galerię zdjęć

Iwona zagozdon - Szmyt
 • 8 Stycznia 2019

Koncert Danuty Mizgalskiej

"Pogodę w życie nieś
  Bo to, co w sercach nam trwa
  To, co naprawdę ma sens
  To śmiech i łza . . ."


  Jakże pięknym dniem stał się wtorek, 8 stycznia ...
  A wszystko to za sprawą naszego przemiłego gościa - Pani Danuty Mizgalskiej, która pięknym swoim śpiewem rozświetliła ten jakże pochmurny od rana dzień. Pani Danuta, której kariera piosenkarska rozwija się od początku lat siedemdziesiątych, przyjechała do nas z Poznania, w którym się urodziła i w którym dotąd mieszka. W kaplicy Domu zebrali się licznie: Siostry, Mieszkańcy i Pracownicy oraz duża grupa członków zaprzyjaźnionego z nami klubu seniora "W kwiecie wieku". W serdecznych słowach powitała piosenkarkę Siostra Dyrektor Ewa Pollus. Artystka swoim przepięknym śpiewem sprawiła nam ogromną radość, ale popłynęły też łzy wzruszenia. Piosenki sprzed wielu lat - czasem dawno nie słyszane - wywołały wiele wspomnień. Wspólnie śpiewaliśmy dobrze wszystkim znane kolędy, bo przecież Święta Bożego Narodzenia były tak niedawno, a w naszych sercach ciągle jeszcze trwają. Wraz z Siostrą Dyrektor i Siostrą Przełożoną, które również w naszym imieniu pożegnały Panią Danutę - dziękujemy. Dziękujemy za te piękne, wspólne chwile, za ciepłe, serdeczne słowa, ale przede wszystkim za wspaniały śpiew. Jesteśmy niesłychanie wdzięczni żywiąc jednocześnie nadzieję, że spotkanie to nie było spotkaniem ostatnim, że wspólnie jeszcze niejednokrotnie zaśpiewamy:

"Tu jest twoje miejsce,
  Tu masz swój ciasny, ale własny kąt,
  Tu jest twoje miejsce,
  Tu jest twój dom . . ."

Zobacz galerię zdjęć

S. Małgorzata Gryczan